Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije Mato Matić potpisao je Ugovor o financiranju specijalističkog usavršavanja prvostupnika sestrinstva 26. ožujka 2024. godine u Ministarstvu zdravstva u vrijednosti 137.013,62 eura. Naime, u tijeku je provedba projekta Specijalističko usavršavanje prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine koji financira Europska unija – „NextGenerationEU“.

Opširnije...

OSCON je kongres studenata medicine koji se već tradicionalno održava u Osijeku. Ove godine kongres je održan od 4.-6. travnja, a Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije sudjelovao je u radu kongresa s radionicama na temu naprednih mjera održavanja života.

Opširnije...

U edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije održan je 28. veljače 2024. godine trening novih djelatnika koji su vježbali na lutkama vještine zbrinjavanja traume i reanimaciju.

Opširnije...

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!

Nacionalni dan HMS-a