Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije održao je 13. rujna 2018. godine radni sastanak sa županom Vukovarsko-srijemske županije Božom Galićem i ravnateljicom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Majom Grba-Bujević. Tema sastanka bila je tijek izgradnje nove zgrade Zavoda ukupne vrijednosti 7.2 milijuna kuna, kao i daljnji razvoj djelatnosti Zavoda. Nakon sastanka posjetili su zgradu u izgradnji u ulici Vladimira Gortana u Vinkovcima.

Opširnije...

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!