Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko –srijemske županije predstavio je svoj rad na 4. kongresu hitne medicine održanom u Vodicama od 25. do 28. travnja 2018. godine.

Kongres je organiziralo Hrvatsko društvo za hitnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine.

Na kongresu je aktivno sudjelovalo 7 djelatnika Zavoda kao autori i koautori dvije oralne prezentacije i dva postera. Dr. Jelena Kovačević, voditeljica Službe hitne medicine Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije predstavila je rad edukacijskog centra Zavoda u 2017. godini. Alma Lozančić, prvostupnica sestrinstva, predstavila je rad medicinske prijavno-dojavne jedinice Zavoda u 2017. godini, a dr. Ika Gugić prezentirala je akutno otrovanje opijatima.

Dr. Jelena Kovačević prikazala je također upotrebu intraosealnog pištolja za odrasle.

Kongres je okupio ukupno 430 sudionika koji su se uz veliki broj predavanja, čak 73, brojne radionice te 41 prijavljen poster bavili temama Hitna medicina temeljena na dokazima, Primjeri dobre prakse u hitnoj medicini, Akutna toksikologija, Laboratorijska i radiološka dijagnostika u hitnoj medicini, Tijek hitne intervencije od prijema poziva u MPDJ-u do završnog zbrinjavanja pacijenta u OHBP-u, te slobodnim temama.