Sample image

Hitne intervencije

Prijem poziva za hitne liječničke intervencije obavljaju tri dispečera, koji na temelju razgovora s pozivateljem, koristeći ciljena pitanja bez sugeriranja odgovora, nakon procjene raspoloživih podataka o prirodi bolesti ili događaja, samostalno donose odluku o daljnjem postupku.

Edukacijski centar

Edukacijski centar

Stručno usavršavanje i edukacija nužni su za osiguranje i podizanje kvalitete rada, a u djelatnosti hitne medicine posebno su važni zbog odgovornosti koju djelatnici imaju tijekom zbrinjavanja životno ugroženih pacijenata.  Više...

Sample image

Ambulanta

Ambulanta je smještena u sklopu Zavoda za hitnu medicinu rada. Radi bez stanke, 24 sata dnevno, tijekom cijele godine. Prima sve osobe koja same zatraže pomoć, kao i one koje dovode liječnici s terena.

 

Sample image

Dežurstva

Sportske i kulturne priredbe, političke i duge skupove na kojima se okuplja veći broj ljudi često osiguravaju timovi hitne pomoći koji dežuraju na licu mjesti da bi u slučaju potrebe odmah mogli intervenirati.

Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko –srijemske županije predstavio je svoj rad na 4. kongresu hitne medicine održanom u Vodicama od 25. do 28. travnja 2018. godine.

Kongres je organiziralo Hrvatsko društvo za hitnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine.

Na kongresu je aktivno sudjelovalo 7 djelatnika Zavoda kao autori i koautori dvije oralne prezentacije i dva postera. Dr. Jelena Kovačević, voditeljica Službe hitne medicine Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije predstavila je rad edukacijskog centra Zavoda u 2017. godini. Alma Lozančić, prvostupnica sestrinstva, predstavila je rad medicinske prijavno-dojavne jedinice Zavoda u 2017. godini, a dr. Ika Gugić prezentirala je akutno otrovanje opijatima.

Dr. Jelena Kovačević prikazala je također upotrebu intraosealnog pištolja za odrasle.

Kongres je okupio ukupno 430 sudionika koji su se uz veliki broj predavanja, čak 73, brojne radionice te 41 prijavljen poster bavili temama Hitna medicina temeljena na dokazima, Primjeri dobre prakse u hitnoj medicini, Akutna toksikologija, Laboratorijska i radiološka dijagnostika u hitnoj medicini, Tijek hitne intervencije od prijema poziva u MPDJ-u do završnog zbrinjavanja pacijenta u OHBP-u, te slobodnim temama. 

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!